Geschiedenis

In het Limburgse Dieteren runnen Jan en Marian Houtackers samen met hun vier kinderen (Jos, Thijs, Mark en Evelien) en een vaste medewerker een melk en vleesveebedrijf.

Het bedrijf omvat +/ - 43 hectare cultuurgrond waarop maïs / graan en gras wordt verbouwd. De 60 melkkoeien produceren gemiddeld 8400 Kg melk met 4.18% vet en 3.58% eiwit en worden gehouden in een ligboxenstal.

Verder worden er jaarlijks 20 vaarskalveren aangehouden ter vervanging van het melkvee.